Sint Joris

Het bevermuseum

Afgelopen zaterdag zijn de bevers verder gegaan met het thema ‘wie ben ik’. Vandaag stond in het teken van hoe we eruit zien, dat er verschillen zijn maar ook overeenkomsten. Om daar achter te komen, begonnen we met een spel dat lijkt op ren je rot. De leiding stelde een vraag. Kon je daar ja op antwoorden, dan rende je naar het ja-vak. Kon je daar nee op antwoorden, dan rende je naar het nee-vak. Op die manier kwamen we erachter dat we allemaal tien vingers hebben, allemaal niet drie ogen hebben en allemaal een lange broek aan hadden. Ook kwamen we erachter dat we van elkaar verschilden, zo hadden sommige bever bruine haren en andere bevers een andere kleur. Na dit spel hebben we in het beverlokaal samen bepaald wat de afspraken zijn bij scouting. We zijn aardig tegen elkaar, we praten binnen rustig enz. Deze afspraken hebben alle bevers ondertekend en tijdens de opkomst merkten we allemaal dat het een stuk gezelliger is als we ons aan de afspraken houden. Super! Nadat de afspraken waren gemaakt, gingen de bevers verder bezig met hoe ze eruit zien. In tweetallen werd gewerkt op grote vellen papier. De ene bever moest erop liggen, de andere bever tekende de omtrek van het lichaam. Wat een goede samenwerking lieten de bevers zien! Het was even tijd voor pauze. Na de pauze mochten de bevers hun lichaam inkleuren/verven. Zoals ze er op dat moment uitzien, of met kleding die ze erg mooi vinden. Iedereen heeft ontzettend hard gewerkt en elkaar geholpen waar nodig. Na het opruimen, hebben de bevers even buiten gespeeld. Ondertussen bereidde de leiding de opening van het museum voor. Toen dat was gedaan, zijn alle bevers ons eigen museum gaan bekijken met prachtige kunstwerken. Ze keken vol bewondering naar alles en waren erg enthousiast wanneer ze hun eigen kunstwerk in het museum zagen. Volgende week, als de kunstwerken droog zijn, krijgen de kids ze mee naar huis. Tot dan!

Ren je rot!

Ren je rot!

Stap 1: om de beurten elkaar overtrekken

Stap 1: om de beurten elkaar overtrekken

Stap 2: Jezelf inkleuren en verven

Stap 2: Jezelf inkleuren en verven

Stap 3: Alle zelfportretten in het museum bekijken

Stap 3: Alle zelfportretten in het museum bekijken